Tìm tuổi cho cây đàn piano kawai

Để có thể tra cứu tuổi đời của những cây đàn Piano không phải là chuyện đơn giản nhất là với dòng Kawai nếu như chúng ta không biết lịch sử các dòng piano Kawai.

Các số được liệt kê bên dưới là số gần đúng cho từng năm. Số thứ tự cho các mô hình khác nhau không phải lúc nào cũng tuần tự, do đó, ngày thực tế có thể khác nhau.

Chú ý:

Các số được liệt kê bên dưới không áp dụng cho KX dòng cây đàn piano kawai (KX10, KX15, KX21) được bán độc quyền tại Canada.

Nhật Bản sản xuất Mỹ sản xuất
1927 4200 1988 A6904
1930 6000 1989 A7500
1935 8350 1990 A10200
1940 9600 1991 A21300
1945 12000 1992 A30515
1950 14200 1993 A39267
1952 15000 1994 A49071
1953 16200 1995 A56689
1954 18600 1996 A64000
1955 20590 1997 A74000
1956 21300 1998 A81000
1957 22500 1999 A90000
1958 23200 2000 A96000
1960 26000 2001 A100000
1961 34500 2002 A104000
1962 75760 2003 A111000
1963 85622 2004 A115300
1964 132307
1965 163178 Karawan sản xuất
1966 203433 2003 F000200
1967 251660 2004 F002200
1968 303686 2005 F004700
1969 369088 2006 F010600
1970 425121 2007 F018700
1971 488834 2008 – Grand F030616
1972 558216 2008 – Upright F030450
1973 633601 2009 – Grand F038671
1974 718768 2009 – Upright F040085
1975 785568 2010 – Grand F048847
1976 844362 2010 – Upright F049405
1977 904384
1978 973490
1979 1067130
1980 1126366
1981 1219355
1982 1300000
1983 1380000
1984 1475000
1985 1550000
1986 1630500
1987 1706250
1988 1781250
1989 1856250
1990 1950000
1991 2000000
1992 2050000
1993 2100000
1994 2160743
1995 2197503
1996 2244232
1997 2279943
1998 2314043
1999 2350000
2000 2380000
2001 2410000
2002 2430000
2003 2466000
2004 2495000
2005 2518000
2006 2543000
2007 2566000
2008 – Grand 2585181
2008 – Upright 2585650
2009 – Grand 2602099
2009 – Upright 2603027
2010 – Grand 2614701
2010 – Upright 2615991


Piano Phúc H
u – Đa ch bán đàn piano lâu năm và uy tín!

Hy vọng với bảng số liệu trên, quý khách có thể tra cứu tuổi thọ của cây đàn piano quý khách đang sử dụng !