Giỏ hàng

OUR VIDEOS

Piano Phúc Hậu xin gửi tặng cho quý khách hàng những video đáng chú ý khi tìm hiểu, làm quen với chiếc Piano.

Test play on Kawai KU-10 – Happy Times (Chinese Piece)Another Test play on Kawai KU-10
Merry Christmas Mr Lawrence (Excerpt)

How to make piano keyboard more responsive

Chap.1 Reducing Lost Motion

How to make piano keyboard lighter

Chap. 1 Flange Bushing Reaming

Facebook Instagram Youtube Top